het bouwrijp maken van een stuk grond in Nederland of Vlaanderen is een hele klus: of u nu moet ophogen, voorbelasten of kabels moet leggen. Stalen of kunststof rijplaten zorgen ervoor dat uw machines niet wegzakken.

Nederlandse of Vlaamse veen- of zandgrond heeft soms maar heel weinig draagkracht. Bij het bouwrijp maken zakt uw zware graafmachine in mum van tijd weg, wanneer u geen gebruik maakt van rijplaten.nl/welke-rijplaten-heb-ik-nodig/”>stalen of kunststof rijplaten bieden u die stevigheid.

Ook wanneer sloopwerkzaamheden tot het bouwrijp maken van een stuk grond behoren, komen rijplaten te pas. Puin, brokstukken en gruis vormen maar al te vaak een onbetrouwbare ondergrond voor uw zware materiaal. Rijplaten bieden u stabiliteit en zekerheid.

Bouwrijp maken: welke rijplaten gebruikt u?

  • Stalen rijplaten worden gebruikt voor het bouwrijp maken van maaiveld, het graven van watergangen en bouwwegen en het (ver)leggen van ondergrondse kabels en leidingen. Het nadeel van stalen rijplaten is het verplaatsen ervan: hiervoor hebt u zwaar materieel nodig.
  • Kunststof rijplaten worden eveneens gebruikt voor het bouwrijp maken van maaiveld, het graven van watergangen en bouwwegen en het (ver)leggen van ondergrondse kabels en leidingen. Deze rijplaten zijn echte veel lichter en gemakkelijker verplaatsbaar. Ze zijn echter ook kwetsbaarder. Wanneer u eerst moet slopen of als de grond veel stenen of rotsen bevat worden deze rijplaten niet aanbevolen.

Kopen of huren?

Bij Dynamostaal kunt u kunststof of stalen rijplaten zowel kopen of huren. U kunt er voor kiezen om uw rijplaten op de bouwplaats te laten bezorgen. Vraag online een offerte aan en geef hierop aan wat uw wensen zijn.